PlavaVreća

Plava vreća je inicijativa da se moru vrati što nam daje. Čistoću, ljepotu, ljubav...
Kada bi svaki nautičar sakupio samo jednu vreću naplavina godišnje, more bi progovorilo:

~ hvala. ~

 Plava vreća nije obaveza već izazov.

Plava vreća te vodi na Palagružu!

PARTNERI  PROJEKTA